Takkupa släpper in mer ljus

Du har säkert sett en hel del snygga takkupor på taken i vanliga villor och flerfamiljshus. Takkuporna gör fasaden snyggare och släpper in mer ljus inomhus. Takkuporna ger också mer rymd om man har ett ganska tvärt snedtak. Många har ganska små rum just där snedtaken kapar mycket utrymme, då gör takkuporna att rummen känns större, även om ytan är den samma. Om du funderar på att bygga takkupa i ditt eget hus, kommer här praktiska tips på hur du ska göra för att det ska bli rätt.

Så bygger du en takkupa

 • Riv taket inifrån och mät upp hur stor du tänkt dig takkupan.
 • Sätt en syll i botten på taket så att kupan blir rak.
 • Bestäm hur hög den ska bli och lägg panel som anger höjden.
 • Ta bort läkt och takpannor från taket
 • Börja med sidoväggarna
 • Klä dem med utvändig gips och panel
 • Ersätt takstolarna med nya och klä dem med råspont och papp
 • Avväxling: tar du bort en del av en takstol så måste du hålla uppe den andra delen med hjälp av en balk och det är ett viktigt moment där många fuskar. Ju fler takstolar som tas bort – desto tjockare balk måste användas. Beräkna även med exempelvis tyngd från snö.

 • Bygg luftspalt underifrån.
 • Isolera tak och väggar och sätt plast på plats.
 • Dra elektricitet. Här behöver du hjälp från en behörig elektriker.
 • Sätt plyfa och gips runtom. I taket behöver du två lager gips och i väggarna sätter du plyfa och gips.
 • Sätt in fönster, foder och invändiga smygar. Lägg ett "golv" för takkupan och sätt socklar.
 • Ring en plåtslagare för att avsluta jobbet med taket.
 • Nu borde du ha en snygg takkupa om du har en duktig takläggare som kan göra taket snyggt kring kupan.

  15 Oct 2017